Twoje źródło wiedzy o inwestowaniu w fundusze inwestycyjne

Certyfikaty inwestycyjne

Certyfikaty inwestycyjne to pewnego rodzaju odpowiednik jednostek uczestnictwa funduszy otwartych dla zamkniętych funduszy inwestycyjnych. Nadano im osobną nazwę, ponieważ różnic w stosunku do jednostek uczestnictwa TFI jest dość sporo. Warto o tych różnicach pamiętać. Dla uściślenia dodam, że artykuł traktuje o publicznych certyfikatach inwestycyjnych.

Stała ilość niepodzielnych certyfikatów

W danej chwili istnieje na rynku konkretna (ustalona) ilość jednostek uczestnictwa. Oznacza to tyle, że przez większość czasu nie można kupić „nowych” certyfikatów, w przeciwieństwie do jednostek uczestnictwa TFI. Certyfikaty można jedynie odkupić od kogoś, kto w danej chwili znajduje się w ich posiadaniu. Szczęśliwie co jakiś czas pojawiają się nowe emisje, podczas których można kupić „nowe” certyfikaty. Dodatkowo warto pamiętać, że certyfikaty są niepodzielne – możemy kupić ich 15, możemy 16, ale nie możemy 15.5.

Powiększenie ilości certyfikatów tylko w przypadku kolejnej emisji

Raz na jakiś czas emitent certyfikatów decyduje się na kolejną emisję. Częstotliwość emisji jest zależna od konkretnego funduszu. Generalnie jeśli fundusz osiąga dobre wyniki, to bardzo prawdopodobnym wydarzeniem są kolejne emisje (w końcu fundusz też chce zarobić, a dobre wyniki przyciągają inwestorów). Jednak nie tylko popularność funduszu (idąca za wynikami) ma tu spore znaczenie. Sporo zależy również od tego, w co fundusz inwestuje. Jeśli wyniki funduszu są skalowalne (fundusz jest w stanie aktualnie zarobić 15% niezależnie od tego, czy zarządza 100 mln złotych, czy 1 mld złotych) to prawdopodobnie emisje będą zdarzały się dość często. Jeśli fundusz kupuje konkretne biznesy (jak np fundusze private equity) to może po prostu natrafić na okres posuchy i zarządzający mogą nie widzieć zbyt wielu możliwości rozsądnego zarządzania pieniędzmi.

Jeśli chodzi o cenę emisyjną „nowych” certyfikatów, to zależna jest ona od wyceny certyfikatów obecnych na rynku przed emisją. Działa to tak, że cena „nowych” certyfikatów nie może być niższa, niż cena certyfikatów już obecnych na rynku (wg wyceny, o której pisałem w poprzednim zdaniu). Oczywiście oprócz ceny samych certyfikatów przyjdzie nam zapłacić opłatę za zakup, ale o tym później.

Certyfikaty inwestycyjne
(credit:http://www.flickr.com/photos/travel_aficionado/)

Obecność na rynku pierwotnym i wtórnym

Certyfikaty inwestycyjne są papierami na okaziciela, przez co możliwy jest obrót nimi na rynkach regulowanych takich jak np. giełda. Oznacza to, że dokonać zakupu możesz korzystając z jednej z dwóch możliwości: kupno certyfikatów u emitenta podczas emisji (rynek pierwotny) lub odkupienie od osoby posiadającej certyfikaty np. za pośrednictwem GPW (rynek wtórny). Problem obecności certyfikatów na dwóch rynkach rodzi drobny problem wyceny..

Na rynku dostępne są przynajmniej dwie wyceny certyfikatów inwestycyjnych. Pierwsza z nich, to cena jaką podaje emitent. Emitent ma obowiązek podawać do wiadomości aktualną wycenę certyfikatów przynajmniej raz na trzy miesiące (w praktyce fundusze udostępniają wyceny nieco częściej, np. co miesiąc), więc nie ma zbytnio możliwości na bieżąco śledzenia ceny emitenta. Cena emitenta to również cena obowiązująca podczas odsprzedawania mu certyfikatów (o tym nieco niżej). Jeśli chodzi o ceny sprzedaży i odsprzedaży certyfikatów, to zawsze liczone są one według wyceny na 7 dni przed datą rozpoczęcia skupu/emisji. Z racji tego, że certyfikaty obecne są na rynku wtórnym, na nim także istnieje wycena, wedle której wykonywane są transakcje. Cena certyfikatów na GPW najczęściej jest zbliżona do ceny podawanej przez emitenta.

Transakcje na rynku pierwotnym i wtórnym

Skoro już wiemy, że transakcji certyfikatach możemy dokonywać za pośrednictwem dwóch rynków, powiedzmy nieco na temat tych transakcji. Jeśli chodzi o transakcje na rynku pierwotnym, to najczęściej trzeba w odpowiednim terminie (określony czas przed emisją/umarzaniem) złożyć zlecenie u emitenta (dotyczy to zarówno kupna, jak i sprzedaży). Warto pamiętać, że emitent ma obowiązek umożliwić umarzanie jednostek przynajmniej raz w roku, więc w przypadku kupna i sprzedaży u emitenta certyfikaty inwestycyjne nie należą do zbyt płynnych. Ten sposób zakupu często wiąże się również z koniecznością zapłacenia prowizji (jako procent od wartości certyfikatów), często związanej ściśle z ilością kupowanych certyfikatów (więcej certyfikatów, mniejsza procentowo prowizja). W sprawie prowizji musisz poszukać informacji na stronie funduszu, bądź w prospekcie emisyjnym.

Jeśli chodzi o kupno certyfikatów za pośrednictwem GPW, to potrzebujemy rachunku maklerskiego (jeśli nie wiesz jaki rachunek maklerski wybrać, warto przejrzeć artykuł obligacje korporacyjne, znajdziesz tam nieco informacji na temat doboru rachunku maklerskiego). Kupując jednostki za pośrednictwem GPW będziesz musiał zapłacić prowizję od transakcji (zależy ona od domu maklerskiego, za pośrednictwem którego dokonasz zakupu). Decydując się na ten sposób zakupu certyfikatów uzyskujesz płynność większą, niż w przypadku transakcji u emitenta – w każdej chwili może złożyć zlecenie kupna/sprzedaży certyfikatu za pośrednictwem rachunku maklerskiego. Zlecenie zostanie wykonane wtedy, gdy znajdzie się ktoś kto złoży przeciwną ofertę. Może się więc zdarzyć, że będziesz musiał dokonać transakcji za niekorzystną dla Ciebie cenę jeśli będzie Ci zależało na czasie.

Umorzenie certyfikatów przez zakończenie działalności funduszu

Zamknięty fundusz inwestycyjny może zostać powołany tylko na jakiś czas (nie jest to jakieś dziwne), przez co pewnego dnia zostanie zakończony czas trwania funduszu. Wtedy też wszystkie certyfikaty inwestycyjne zostają umorzone i odkupione przez fundusz według ostatniej wyceny.

Przydatne linki
Notowania certyfikatów inwestycyjnych na GPW

←More from Finanse

Leave a Reply

↑ Powrót do początku strony

Przeczytaj poprzedni wpis:
Obligacje korporacyjne

Obligacje korporacyjne odmiana obligacji charakteryzująca się wysokim oprocentowaniem, przez co wielu inwestorów rozważa inwestycje w obligacje korporacyjne ...

Zamknij