Twoje źródło wiedzy o inwestowaniu w fundusze inwestycyjne

Fundusze indeksowe

Fundusze indeksowe to funduszy inwestycyjne których cena powinna naśladować zmiany ceny danego (konkretnego) indeksu. Z tego powodu zawsze jest to „fundusz indeksowy xxx” np. „fundusz indeksowy sWIG40″, a nie po prostu „fundusz indeksowy”. Portfel funduszu indeksowego musi być skonstruowany tak, żeby zmiany wartości jednostek uczestnictwa odpowiadały zmianom wartości indeksu. Fundusze tego rodzaju są polecane przez wielu inwestorów giełdowych, którzy najczęściej wymieniają ich najważniejsze zalety. Jak to jest naprawdę?

Fundusze indeksowe – w co inwestują?

Inwestują one dokładnie w te papiery które wchodzą w skład indeksu, w dokładnie takiej samej proporcji w jakiej są one w indeksie. Gdybyśmy stworzyli własny indeks giełdowy ze spółkami XXX i XXY w proporcji 1:1 (50% indeksu to spółka XXX, 50% to spółka XXY) to nasz fundusz indeksowy również miałby 50% portfela w akcjach XXX, resztę w akcjach XXY. Z tego też jasno wynika, że wyniki funduszu wynikają od wyniku spółek wchodzących w jego skład. W tym momencie pojawia się pierwsza zaleta funduszy indeksowych – ich wyniki nie zależą od zarządzających i analityków, którzy mogą lepiej bądź gorzej dobrać akcje do portfela. Tutaj inwestujemy w cały indeks i patrzymy jak się będzie zachowywał, niezależnie od trafności prognoz zarządzających.

Skoro już wiemy, że portfel takiego funduszu odpowiada portfelowi indeksu, to można by założyć, że i wyniki są takie same jak indeks. Nie do końca jest to prawda. Oprócz zmian w indeksie na wycenę wpływają jeszcze opłaty za zarządzanie i dywidendy. O ile przy obliczaniu wartości indeksów dywidendy z reguły nie są wliczane, o tyle w przypadku funduszy indeksowych są one dodawane do wyceny. Oznacza to, że dywidendy nie „znikają”, tylko trafiają do naszego portfela przy sprzedaży jednostek uczestnictwa (oczywiście po opodatkowaniu).

Pewnym bardzo specyficznym rodzajem funduszy indeksowych są ETF’y. Można się nie zgadzać z klasyfikowaniem ich jako funduszy indeksowych, ze względu na kilka zauważalnych różnic między ETF’ami i funduszami indeksowymi, ale bardzo często w kontekście ETFów pada hasło „fundusz indeksowy”. Warto o tym pamiętać.

Koszty działalności funduszy indeksowych

Koszty działalności to kolejna zaleta funduszy indeksowych. Z racji tego, że nikt aktywnie funduszem nie zarządza, wykonywane są tylko transakcje które mają na celu zachowanie odpowiedniego składu portfela (pasywne zarządzanie). dzięki temu fundusz nie musi zatrudniać analityków, których trzeba opłacić. Przez to koszty działalności takiego funduszu są stosunkowo niewielkie. Oczywiście opłata za zakup jednostek zależna jest od dystrybutora, ale już opłata za zarządzanie jest zdecydowanie niższa, niż opłata za zarządzanie w funduszach akcji. Jest to ok. 1%-2%, w przeciwieństwie do 3%-5% w funduszach akcji.

Stopy zwrotu funduszy obligacji

Podczas wybierania funduszy inwestycyjnych najczęściej sugerujemy się aktualną sytuację rynkową i na jej podstawie (plus to co sami chcemy osiągnąć) dobieramy rodzaj funduszu inwestycyjnego, a następnie próbujemy znaleźć fundusz który przyniesie nam najlepsze wyniki spośród całej listy funduszy danego rodzaju. W przypadku funduszy indeksowych fundusz dobieramy właściwie tylko i wyłącznie według naszych przewidywań tego, co będzie się działo na giełdzie z akcjami wchodzącymi w skład danego indeksu. Z tego powodu stopa zwrotu zależy właściwie w 100 procentach od tego, co będzie działo się na rynku. Jeśli będzie (jest) hossa, to fundusz będzie zarabiał świetnie. W przypadku bessy spadki będą znaczne.

Biorąc pod uwagę to, ze wycena jednostek uczestnictwa funduszy indeksowych powiązana jest ściśle z wyceną akcji należących do danego indeksu nasuwa się jedno pytanie: czy jest możliwe inwestowanie krótkoterminowe, lub przynajmniej możliwość natychmiastowego zareagowania na wyniki na giełdzie? Otóż sytuacja ma się dokładnie tak samo jak w przypadku innych funduszy inwestycyjnych – pomiędzy złożeniem polecenia nabycia jednostek funduszu a ich faktycznym nabyciem mija kilka dni. Z tego powodu nie da się sprzedać „od razu” jednostek w przypadku gwałtownych spadków ani też nabyć „od razu” gdy indeks osiągnie interesujący nas poziom. Jeśli rozważasz inwestycje krótkoterminowe w fundusze indeksowe warto też zwrócić uwagę na to, jakie są koszty zakupu i sprzedaży jednostek. Jeśli transakcje są darmowe to nie widzę przeszkód w inwestowaniu krótkoterminowym (np. rzędu tygodnia, czy dwóch). Oczywiście inwestowanie krótkoterminowe w pojęciu inwestycji w akcje, czy na platformie FOREX (czytaj zakup i sprzedaż kilka minut później) nie jest tutaj możliwe. Do takich transakcji na walorach opartych na indeksach służą wspominane już wcześniej ETF’y oraz kontrakty terminowe.

Kiedy opłaca się inwestować w fundusze indeksowe?

Jeśli chodzi o stopy zwrotu warto zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz. Podczas hossy najrozsądniejsze wydaje się kupienie funduszy akcji (zakładając, że wiemy że jest hossa i chcemy jak najwięcej zarobić). Do dyspozycji będziemy mieli zapewne przynajmniej kilkanaście różnych funduszy akcji. Niestety w takiej sytuacji wybór z reguły jest dość trudny i na dobrą sprawę nie mamy gwarancji, czy wybierzemy fundusz dobry, słaby, czy średni. Zamiast tego można wybrać fundusz indeksowy, wtedy będziemy zarabiać mniej więcej tyle samo, co rynek. Mówiąc prościej, zamiast próbować „trafić” najlepszy fundusz na dany czas (co może się skończyć „trafieniem” najsłabszego) bierzemy pewniaka, który będzie miał wyniki podobne do średniej z wyników funduszy akcji. Całkiem prawdopodobne, że wyniki te będą nawet nieco lepsze od średniej ze względu na mniejsze opłaty za zarządzanie w funduszach indeksowych.

Na koniec warto wspomnieć o tym, że rynek funduszy indeksowych w Polsce nie jest zbytnio rozwinięty. Szerszy wybór oferują inwestorom ETF’y.

2 Responses to “Fundusze indeksowe”

  1. [...] indeksu WIG20 powinna od tego momentu rosnąć, łatwo to wykorzystać. Wystarczy kupić jednostki funduszu indeksowego, ETFy, bądz funduszu akcji. Taka sama sytuacja ma miejsce w przypadku funduszy sektorowych. [...]

  2. Marcin pisze:

    Fundusze indeksowe,czyli inaczej mówiąc fundusze ETF są super rozwiązaniem. Po co płacić prowizje po 5%, mieć ograniczenia różnego rodzaju, jak można inwestować właśnie w fundusze ETF.

    I ma się także co ograniczać do tych 2 polskich ETF, inwestuje w ETF z całego świata w domu maklerskim DIF Broker. Mają ogromny wybór ETF.

Leave a Reply

↑ Powrót do początku strony

Przeczytaj poprzedni wpis:
Fundusz obligacji

Fundusz obligacji(inaczej fundusz papierów dłużnych) to fundusz inwestycyjny który większość swoich pieniędzy inwestuje w różnego rodzaju obligacje..

Zamknij