Twoje źródło wiedzy o inwestowaniu w fundusze inwestycyjne

Obligacje korporacyjne

Obligacje korporacyjne to jedna z odmian obligacji. Większość ludzi zna pojęcie obligacji w formie obligacji skarbowych – kupując tego typu papiery wartościowe „pożyczamy” pieniądze Państwu. Póki Państwu (czytaj: Polsce) nie grozi bankructwo, oprocentowanie obligacji skarbowych jest niewielkie, ponieważ mamy właściwie pewność tego, że pieniądze zostaną nam zwrócone z należytą nawiązką. W przypadku obligacji korporacyjnych pieniądze pożyczamy danej firmie. Jak nietrudno się domyślić ryzyko niewypłacalności danej firmy jest zdecydowanie większe, niż ryzyko niewypłacalności państwa, więc korporacje muszą oferować wyższe oprocentowanie swoich obligacji.

Oprocentowanie

Obligacje korporacyjne oferują oprocentowanie rzędu kilku – kilkunastu procent. Wysokość oprocentowania zależy po części od ryzyka jakie kupujący ponosi oddając swoje pieniądze spółce, więc im większe ryzyko bankructwa spółki tym większe oprocentowanie. Oczywiście rzeczywiste ryzyko to tylko jeden z czynników wpływających na wysokość oprocentowania obligacji. To, że obligacje firmy X są oprocentowane na 10% w skali roku, a obligacje firmy Y na 12% w skali roku nie oznacza iż spółka X jest bardziej stabilna finansowo.

Obligacje korporacyjne
(źródło : ell_brown)

Oprocentowanie obligacji korporacyjnych może być stałe, bądź zmienne. Jeśli chodzi o oprocentowanie stałe to sprawa jest prosta – w ciągu całego czas posiadania obligacji odsetki jakie otrzymujemy są jednakowej wielkości. Z oprocentowaniem zmiennym jest trochę inaczej. Zazwyczaj jest ono wyznaczane na podstawie konkretnej stopy procentowej powiększonej o wartość stałą, jak np. „stawka WIBOR3M + 5%”. Oznacza to, że co jakiś czas (w dniach ustalonych w prospekcie emisyjnym) zostanie ustalona wysokość oprocentowania na najbliższy okres odsetkowe, korzystając z aktualnej wartości używanego wskaźnika. Przez to, jeśli odsetki wypłacane są np. co kwartał, to za każdym razem ich wysokość może być różna (jeśli wskaźnik się zmieniał).

Odsetki

W dokumencie informacyjnym danych obligacji jest również zawarta informacja o tym jak często wypłacane są odsetki. Najczęściej wypłata następuje co kwartał – po dniu ustalonym w dokumencie informacyjnym odsetki (już opodatkowane, o czym za chwilę) przelewane są na Twój rachunek maklerski. W tym dokumencie znajdzie się również dokładny wzór umożliwiający ręczne obliczenie ilości odsetek do danego dnia (jest to ważne przy sprzedaży i kupnie obligacji, o czym później). Dla uproszczenia Catalyst udostępnia dokumenty w których są gotowe obliczone wartości odsetek na dany dzień. Wystarczy znać symbol obligacji i konkretny dzień. Dokumenty te można znaleźć tutaj.

Podatek

Zyski z odsetek oczywiście podlegają opodatkowaniu – podatek zryczałtowany w wysokości 19%. Tak naprawdę, to tym podatkiem nie trzeba się za bardzo przejmować jeśli chodzi o formalności – jeśli inwestujesz w obligacje korporacyjne za pośrednictwem biura maklerskiego (o tym w dalszej części artykułu) to owo biuro zajmuje się zapłaceniem podatku – Ty otrzymujesz na konto już opodatkowaną kwotę (mechanizm analogiczny do lokat bankowych). Sprawa podatku oczywiście oznacza również to, że jeśli przysługują Ci za dany okres odsetki w wysokości 100 złotych, to na swoim koncie zobaczysz tylko 81 złotych zysku. Jeśli więc oprocentowanie danych obligacji wynosi 12%, to tak naprawdę otrzymasz tylko 81/100 *12 = 9.72%.

Jeśli masz jakieś wątpliwości w sprawie podatku od zysków z odsetek, możesz zajrzeć do rozdziału 8 przewodnika dla inwestorów wydanego przez GPW.

Kupno obligacji

Aby zacząć inwestować w obligacje przedsiębiorstw potrzebny nam będzie rachunek maklerski (mam tu na myśli inwestowanie korzystając z rynku Catalyst). Najprawdopodobniej ogromna większość obecnie dostępnych rachunków maklerskich oferuje inwestowanie na rynku Catalyst, ale nie zaszkodzi się upewnić. Jeśli jeszcze nie posiadasz rachunku maklerskiego, powinieneś go założyć. Jeśli na rachunku maklerskim masz w planie inwestować jedynie w obligacje korporacyjne (lub ewentualnie fundusze inwestycyjne), to głównym czynnikiem na który powinieneś zwrócić uwagę jest prowizja transakcji. Jeśli planujesz również inwestycje na rynku GPW, to musisz wziąć pod uwagę wiele innych czynników, czym w tym artykule zajmował się nie będę :) . Generalnie samo kupowanie i sprzedawanie obligacji spółek jest zadaniem dość prostym, wystarczy arkusz zleceń na którym wybieramy konkretne obligacje, ich ilość i cenę jaką proponujemy (o tym za moment). Niepotrzebne nam notowania na żywo, czy inne „fajerwerki”, które mogą być przydatne podczas inwestowania w akcje.

Jeśli chodzi o kupno obligacji, to warto zwrócić uwagę na pojęcie wartości nominalnej – jest to wartość emisyjna danej obligacji. Kupując obligacje na rynku wtórnym (np. korzystając z rynku Catalyst) zapłacisz cenę zbliżoną do nominalnej (czy będzie ona wyższa, czy niższa zależy od konkretnego papieru wartościowego). Najczęściej spotykaną wartością nominalną jest wartość 1000 zł, dużo rzadziej 100 zł. Oznacza to mniej więcej tyle, że jeśli decydujesz się na zakup obligacji korporacyjnych o wartości nominalnej 1000 zł, to do transakcji musisz mieć kwotę odpowiadającą wielokrotności ceny jednego papieru (+ prowizja). W przeciwieństwie do funduszy inwestycyjnych, nie ma tu możliwości kupienia 10,35 obligacji, ani 11.42 itp.

Obligacje korporacyjne
(źródło : Advait Supnekar)

Rynek Catalyst

Powróćmy do zleceń kupna/sprzedaży obligacji. Rynek Catalyst działa bardzo podobnie do giełdy, pomijając to, że ilość zleceń wykonywanych dziennie na giełdzie jest ogromna, a na Catalyst niewielka. Jeśli masz pojęcie o inwestowaniu w akcje możesz pominąć ten akapit. Catalyst to (w pewnym uproszczeniu) wielki targ. Spółki wypuszczają pewną ilość obligacji na rynek i od tego momentu każdy może dokonać zakupu. Wszystko działa bardzo prosto: ludzie posiadający obligacje mogą wystawić je na sprzedaż (zlecenie sprzedaży) po dowolnie wybranej cenie. Tak samo ludzie chcący kupić obligacje wystawiają zlecenia zakupu po określonej cenie. System zajmujący się zleceniami cały czas przetwarza zlecenia dobierając w pary zlecenia pasujące. Oznacza to mniej więcej tyle, że jeśli pojawia się w systemie zlecenie, w którym cena sprzedaży jest niższa lub równa cenie kupna w pasującym zleceniu, to następuje transakcja. Ilość obligacji uczestniczących w transakcji zależy zarówno od zlecenia sprzedającego, jak i zlecenia kupującego. Oznacza to tyle, że możesz wystawić zlecenie kupna 25 obligacji, a po pierwszym dniu kupisz ich 12 i w systemie będzie czekało zlecenie na kolejne 13 sztuk. Analogiczna sytuacja w występuje w przypadku zleceń sprzedaży.

Kupno obligacji korporacyjnych na rynku Catalyst

Jeśli przymierzamy się do kupna obligacji na rynku Catalyst, warto pamiętać o tym, że ceny papierów podawane są jako wartość procentowa wartości nominalnej. Oznacza to tyle, że jeśli wartość nominalna jednej obligacji wynosi 1000 zł, a w arkuszu widzimy wartość ostatniej transakcji jako 101.8, to znaczy, że pojedyncza obligacja kosztowała 101.8% * 1000 = 1018 zł. Zauważ, że jeśli obligacje oprocentowane są na 15%, a Ty je kupujesz po 105% ceny bazowej, to Twoje pieniądze tak naprawdę oprocentowane są na 115/105 = 109.52 -> 9.52% ceny (nie licząc podatku).

To jednak nie wszystko jeśli chodzi o cenę obligacji. Z racji tego, że odsetki z obligacji wypłacane są co jakiś czas, to od początku okresu każdego dnia należne nam odsetki rosną, a w dniu ich wypłacenia ich wartość wraca do zera -> każdego dnia przybywa nam „wirtualnie” pieniędzy. Z tego powodu kupując obligacje korporacyjne na rynku Catalyst płacimy zawsze odpowiednią (wartość nominalna * wartość procentowa) cenę obligacji + odsetki należne do dnia zakupu (no i prowizja).

Z takim rozwiązaniem wiąże się jeszcze jedna sprawa. Kupując obligacje płacimy ich poprzedniemu właścicielowi odsetki należne do dnia rozliczenia operacji. Niestety przy najbliższej wypłacie odsetek płacimy podatek od całej kwoty odsetek którą otrzymaliśmy, a nie tylko od tego okresu w którym obligacje były nasze. W praktyce: płacimy poprzedniemu właścicielowi obligacji 400 zł które należne są mu z odsetek. Za jakiś czas otrzymujemy od emitenta odsetki w wysokości 500 zł, płacimy podatek (19% * 500 = 95 zł) i zostaje nam 405 zł zysku. Biorąc pod uwagę to, że wydaliśmy już 400 zł żeby zapłacić odsetki poprzedniemu właścicielowi, to zostaje nam 5 zł zysku za cały ten okres. W rzeczywistości czas przez który mieliśmy obligacje dałby nam 100 zł zysku – podatek, czyli 81 zł. Różnica między 5 zł a 81 zł jest procentowo ogromna, więc warto przejrzeć tabele odsetkowe przed zakupem obligacji (link pod koniec artykułu) i kupować tylko na samym początku okresu odsetkowego.

Ryzyko niewypłacalności

We wstępie wspomniałem o tym, że obligacje przedsiębiorstw oferują inwestorom atrakcyjne oprocentowanie (w sporej części przypadków lepsze niż najlepszych lokat) kosztem ryzyka, jaki inwestor podejmuje. Warto pamiętać o tym, że inwestując w obligacje skarbowe przekazujemy pieniądze jakiejś spółce i nikt nie da nam gwarancji, że do momentu wykupu (lub dokładnie w tym momencie) spółka nie zbankrutuje. Warto pamiętać, że taka sytuacja może mieć miejsce i w ramach zabezpieczenia nie trzymać wszystkich pieniędzy w jednym koszyku – warto oszczędności przeznaczone na obligacje korporacyjne podzielić między obligacje kilku spółek.

Zabezpieczenia

Część spółek (dla zwiększenia wiarygodności i zmniejszenia wysokości odsetek) zabezpiecza całkowicie (cena nominalna + odsetki) bądź częściowo obligacje. Jeśli obligacje nie będą zabezpieczone, to zobowiązania zostaną zapłacone z majątku emitenta – odzyskanie pieniędzy (niekoniecznie wszystkich) może trochę potrwać. Zabezpieczenie obligacji gwarantuje inwestorowi zwrócenie pieniędzy z jakiegoś źródła (zabezpieczenia) w sytuacji, gdy spółka emitująca obligacje nie będzie w stanie tego uczynić. Jeśli występuje zabezpieczenie warto rzucić okiem na to, co zabezpiecza. Jeśli zabezpieczeniem obligacji spółki Y jest spółka Z, to ryzyko niewypłacalności spółki Z interesuje nas równie bardzo, co ryzyko niewypłacalności spółki Y (w której obligacje inwestujemy).

Informacje dotyczące obligacji

Jest kilka ważnych dokumentów dotyczących konkretnych emitentów. Jeśli zadecydujesz, że chcesz inwestować w obligacje korporacyjne to przejrzenie dokumentów interesujących Cię spółek może być krytyczne.

Dokumenty informacyjne emitentów
Podstawowe informacje o obligacjach dostępnych na rynku Catalyst (symbole, aktualne oprocentowanie, bieżące odsetki itp)

←More from Finanse

6 Responses to “Obligacje korporacyjne”

 1. [...] rachunku maklerskiego (jeśli nie wiesz jaki rachunek maklerski wybrać, warto przejrzeć artykuł obligacje korporacyjne, znajdziesz tam nieco informacji na temat doboru rachunku maklerskiego). Kupując jednostki za [...]

 2. [...] i najbezpieczniejsze instrumenty. Powiedzmy, że będą to lokaty bankowe z lekkim wsparciem obligacji korporacyjnych, całość łącznie da nam średnio 5% rocznie po opodatkowaniu. Do tego chcielibyśmy emeryturę [...]

 3. I want to to thank you for this wonderful read!! I definitely enjoyed every little bit of it.
  I have got you book-marked to look at new stuff
  you post?

 4. Angelica pisze:

  I see a lot of interesting articles on your page.

  You have to spend a lot of time writing, i know how to save
  you a lot of work, there is a tool that creates unique, SEO friendly articles in couple of seconds, just type in google – k2 unlimited content

 5. Siobhan pisze:

  I read a lot of interesting articles here. Probably you spend a
  lot of time writing, i know how to save you a lot of time,
  there is an online tool that creates unique, SEO friendly posts in minutes,
  just type in google – laranitas free content source

 6. sprzedaż spółek It’s actually a fantastic and useful part of facts. I am delighted which you simply provided this helpful data around. Make sure you remain people current in this way. Many thanks discussing.

Leave a Reply

↑ Powrót do początku strony

Przeczytaj poprzedni wpis:
Jak kupić złoto?

Wiele osób zastanawia się jak kupić złoto. Rynek oferuje nam wiele możliwości z których możemy skorzystać. Przeczytaj artykuł by dowiedzieć się jak kupić złoto.

Zamknij